Φοιτητικές Οργανώσεις

Σύλλογος Φοιτητών Αδαμάντιος Κοραής

Το επίσημο όργανο αποφάσεων των φοιτητών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι ο Σύλλογος Φοιτητών Αδαμάντιος Κοραής. Στόχος του είναι η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλα τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας και η προώθηση του πολιτισμού, της κουλτούρας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και των αθλητικών δραστηριοτήτων. Όλα τα Τμήματα έχουν αντίστοιχους συλλόγους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές στη Σύγκλητο και στα Ακαδημαϊκά Συμβούλια.

Ο συντονισμός της δράσης του Φοιτητικού Συλλόγου με το ευρύτερο κίνημα προωθείται με τη συμμετοχή του στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ).


AIESEC

Μια τοπική επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Φοιτητών Οικονομικών Επιστημών (AIESEC) ιδρύθηκε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 1994. Η Ένωση στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για άμεση επικοινωνία και επαφή ανάμεσα στους φοιτητές και τον επιχειρηματικό κόσμο, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση των πραγματικών οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών τόσο, σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνή επίπεδο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της AIESEC.


http://www.aiesec.org/greece/universityofaegean/