Γαβαλάς Δημήτρης

Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου,1ος όροφος

Email

Γνωστικό Αντικείμενο

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Γαβαλάς είναι Επικ. Καθηγητής Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο, όπου υπηρετεί από το 2020. Επίσης, διατηρεί θέση Επισκέπτη Καθηγητή Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων Audencia Nantes Business School, Γαλλία, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ο Δ. Γαβαλάς κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (2015) από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στη Διεθνή Ναυτιλία (2006) από το University of Plymouth, Βρετανία και Πτυχίο Οικονομικών (2002) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πριν ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα, έχει υπερδεκαετή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα, με εξειδίκευση στη ναυτιλιακή τραπεζική, χρηματοοικονομική διοικητική, επενδυτική τραπεζική, διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου και μακροοικονομική ανάλυση ναυτιλιακών δεικτών.

Ο Δ. Γαβαλάς συμμετέχει τακτικά σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια παρουσιάζοντας μελέτες που άπτονται του επιστημονικού του πεδίου. Δημοσιεύει συστηματικά επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως, μεταξύ άλλων, International Journal of Financial Studies, International Advances in Economic Research, Maritime Policy and Management, Journal of Finance and Bank Management, International Journal of Transport Economics, International Journal of Accounting and Finance Studies. Για το ερευνητικό-ακαδημαϊκό έργο του έχουν προσδιορισθεί άνω των 200 ετεροαναφορών σε άλλες επιστημονικές ακαδημαϊκές και ερευνητές δημοσιεύσεις.

Μαθήματα

 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Ναυτιλιακή Λογιστική
 • Γενική Λογιστική
 • Διεθνές Εμπόριο

Βιβλία

 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2016, Selecting the Optimum Collateral in Shipping Finance, in: Kramberger, T., Strategic Sustainable Logistics and Transportation Planning Strategies, 295-327, IGI Global Publications.
 • Gavalas, D., 2020, Shipping Firms’ Efficiency Evaluation through Stochastic Frontier Analysis, in: Business and Economy Recent Updates. Hyderabad, India: Vide Leaf. 2020.

Έρευνα

 • Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις με έμφαση στη Ναυτιλία:
  (επενδύσεις, χρηματοδότηση, αποτίμηση, συγχωνεύσεις-εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση)
 • Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου:
  (χρηματοοικονομική μηχανική, διαχείριση χαρτοφυλακίου, hedge funds, τραπεζική, μηχανισμοί εποπτείας)
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων:
  (παράγωγα προϊόντα & στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, υποδείγματα διακύμανσης-συσχέτισης και μετάδοσης κρίσεων, υποδείγματα VaR)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Gavalas, D. and Syriopoulos T., 2012, The effects of Basel III on banking performance; examining lending issues. Journal of the Greek Statistical Association (Statistical Review) 8(1-2), 21-52.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos T., 2013, Bank Loan Quality and Credit Risk Exposure: A Multi-Criteria Decision Approach to Collateral Selection in shipping. Economics World 1(1), 59-86.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2014, Bank Credit Risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle. International Journal of Financial Studies 2(1), 122-143.
 • Gavalas, D., and Syriopoulos, T., 2014, Bank Credit Risk Management and Migration Analysis; Conditioning Transition Matrices on the Stage of the Business Cycle. International Advances in       Economic Research 20(2), 151-166.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2014, An Integrated Credit Rating and Loan Quality Model: Application to Bank Shipping Finance. Maritime Policy and Management 42(6), 533-554.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2014, Basel III and its effects on banking performance; Investigating lending rates and loan quantity. Journal of Finance and Bank Management 2(3&4), 17-52.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2015, Which risk-collateral channels affect loan management? Journal of Energy Markets 8(3), 1-27.
 • Gavalas, D., 2015, How do banks perform under Basel III? Tracing lending rates and loan quantity. Journal of Economics and Business 81, 21-37.
 • Gavalas, D., 2016, Shipping Firms’ Efficiency Evaluation through Stochastic Frontier Analysis. Modern Economy 7, 867-874.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2016, Exploring the cyclical stance of the shipping market; introducing the Shipping Climate Tracer. International Journal of Transport Economics 43(3), 247-263.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos, T., 2018, Applying the Corporate Social Responsibility to the Shipping Industry. International Journal of Accounting & Financial Reporting 8(1), 155-169.
 • Gavalas, D. and Syriopoulos T., 2019, How sticky are the costs? Evidence from the shipping industry. International Journal of Accounting and Finance Studies, 2(1), doi:10.22158/ijafs.v2n1p1.