Απασχόληση φοιτητών στο Πρόγραμμα GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο

Στα πλαίσια του Προγράμματος GreTIA-Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο, ζητούνται φοιτητές για απασχόληση μιας εβδομάδας κατά την περίοδο 23 Ιουλίου 2012 μέχρι 3 Αυγούστου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.