ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΝΕΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμ. 11/31.05.2017, για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις αυτού, στην πόλη της Χίου.

Πατήστε <<ΕΔΩ>>