Ναυτικό Δίκαιο

Κύκλος

Α' Κύκλος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η ύλη του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου περιλαμβάνει την ρύθμιση των ιδιωτικού δικαίου σχέσεων της ναυτιλιακής επιχείρησης.  Επίκεντρο της ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελεί το πλοίο.Το πλοίο συνδέεται με μία Πολιτεία, της οποίας φέρει τη σημαία και υπόκειται στην έννομη τάξη της. Ο νόμος προσδιορίζει την έννοια του πλοίου και το σύστημα διοικητικής εποπτείας και δημοσιότητας των σχέσεων που το αφορούν. Κομβικής σημασίας για την ευθύνη από την άσκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελεί το πρόσωπο του εκμεταλλευόμενου το πλοίο, και οι έννοιες του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή καθώς και ο προσδιορισμός της ευθύνης τους. Το πλοίο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσει τον προορισμό του χωρίς τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Ο νόμος διαγράφει το πλαίσιο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του πληρώματος καθώς και τις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εξουσίες του πλοιάρχου επί του πλοίου. Στο μάθημα αναλύονται επίσης οι υποχρεώσεις και η ευθύνη των βοηθητικών προσώπων της ναυτιλίας, δηλ.  του πλοηγού και του ναυτικού πράκτορα. Ιδιαίτερο θεσμό του ναυτικού δικαίου αποτελεί ο περιορισμός της ευθύνης του πλοιοκτήτη, ενώ ταυτόχρονα μελετώνται και τα ναυτικά προνόμια και η ναυτική υποθήκη.