Ναυτιλιακή Ιστορία

Εξάμηνο

Η' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση:

  • να διακρίνουν τις σχέσεις ανάμεσα στις τάσεις στη διεθνή οικονομία, στις εξελίξεις στα διάφορα ναυτιλιακά κράτη και στις εξελίξεις των διαφόρων στόλων
  • να εντοπίσουν τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυτιλία σημαντικών ιστορικών γεγονότων
  • να αναλύουν τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο και πτώση των διαφόρων στόλων στους Νεώτερους Χρόνους
  • να ερμηνεύουν τους λόγους της ανόδου της ελληνόκτητης ναυτιλίας και τις διακυμάνσεις της χωρητικότητας της συνολικά και της θέσης της ελληνικής σημαίας στον παγκόσμιο στόλο