Νικητάκος Νικήτας

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κοραή 2Α, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35286

Γνωστικό Αντικείμενο

Ναυτιλιακή Ηλεκτρονική Τεχνολογία

 

Μαθήματα

 • Ναυτιλιακή Τεχνολογία
 • Ναυπηγεία  – Παράκτια Βιομηχανία
 • Διοίκηση Επισκευών Συντήρηση

Βιβλία

 • N.Nikitakos, G.Dourmas (eds) ‘ EU-Asia : Development in Shipping, Trade and Logistics’ , Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2009.
 • «Αμυντική Ναυπηγική Βιομηχανία – Παρούσα κατάσταση μελλοντικές προοπτικές», (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ΓΓΟΣΑΕ, Αθήνα 2003.
 • «Ναυτικές Επικοινωνίες» ( με Δ.Μιχαηλίδη, Κ. Μαυρομιχάλη), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Ναυτικός Ναυτιλιακός Τομέας, Σεπτέμβριος 2001
 • «Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής»  (με Α.Φαράσογλου – Χ. Καρβουνά), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Ναυτικός Ναυτιλιακός Τομέας, Σεπτέμβριος 2001
 • Ν.Νικητάκος ‘ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα Κατάσταση και Προοπτικές’ , Χίος, Μάρτιος 2006.
 • Ν. Νικητάκος ‘ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’ στο Παγκοσμιοποίηση Επιμέλεια Π. Σιουσουρας – Εκδόσεις Ποιότητα – 2009.
 • Ν. Νικητάκος  Πρόλογος στο ‘ Περιβάλλον και Θαλάσσιες μεταφορές – Σε αναζήτηση μιας βιώσιμης προσέγγισης’, εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2008.
 • Νικήτας Νικητάκος ‘Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στη Ναυτιλία: Ισχύουσα κατάσταση και Προοπτικές’ στο Ναυτιλία και νέες τεχνολογίες, Επιμέλεια: Κ. Παμπούκης, Β. Τουντόπουλος.
 • N.Nikitakos, M.Lambrou ‘ Digital Shipping: The Greek experience’ in Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transportation Economics, Volume 21, 387–421, 2007 by Elsevier Ltd.
 • Ν.Νικητάκος ‘ Πλωτή Αυτόνομη Αποδοτική Οικολογική Μονάδα Αφαλάτωσης’, σελ.  , ‘Αειφορία και Περιβαλλον- Ο νησιωτικός Χώρος στον 21ο αιώνα’ Έκδοση Σιδέρη , 2005.
 • N.Νικητάκος “Ασφάλεια Τηλεπικοινωνιών με χρήση διάχυτου φάσματος”  σελ 249 – 260, “Ασφάλεια Πληροφοριών” Έκδοση ΕΠΥ,  1995.

Έρευνα

Ψηφιακή Ναυτιλία, Κυβερνοασφάλεια στη Ναυτιλία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • N.Thomaides, N.Nikitakos, G.Dounias ‘The evaluation of Information Technology projects: A fuzzy multicriteria decision making approach’ International Journal of Information Technology And Decision Making, vol.5, no1, pp. 89 – 122, March 2006
 • N. Nikitakos, G. Fykaris ‘Autopilot adjustment using CBR’  ‘International Journal of Ocean Systems Management’ pp.135-154, vol.1, no2, 2009
 • N.Nikitakos ‘Green Logistics – The concept of Zero Emissions Port’ Faculty of Mechanical Engineering  Transactions,  Belgrade, Issue 40, p.201-206, 2012
 • ] Zhen, R., Jin, Y., Hu, Q., Shao, Z., & Nikitakos, N. (2017). Maritime Anomaly Detection within Coastal Waters Based on Vessel Trajectory Clustering and Naïve Bayes Classifier. Journal of Navigation, 70(3), 648-670.
 • Iosif Progoulakis , Nikitas Nikitakos , Paul Rohmeyer, , Barry Bunin,, Dimitrios Dalaklis, Stavros Karamperidis ‘Perspectives on Cyber Security for Offshore Oil and Gas Assets’ Journal of Marine  Science and  Engineering  pp. 1-27,  9, 112, Jan. 2021