Ντουμή Μαρία

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επικοινωνία

Γραφείο

+3022710 35954

Email

Τηλέφωνο

+3022710 35954

Γνωστικό Αντικείμενο

«Ποσοτικές Μέθοδοι στην Περιφερειακή Ανάλυση και τον Τουρισμό»

Βιογραφικό

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στην Οικονομική και την Περιφερειακή Ανάλυση από το ίδιο Τμήμα. Ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Περιφερειακή Ανάλυση και τον Τουρισμό».

Έχει διδακτική εμπειρία στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (2000-σήμερα), Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (2008- σήμερα), Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού (2017- σήμερα), στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» (1998- σήμερα) και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο” (2018- σήμερα) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διδάσκει επίσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» (2016- σήμερα) και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» (2018- σήμερα) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (2017- σήμερα) και έχει  διδάξει επίσης ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Χαλκίδας (2005-2007).

Έρευνα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογές των ποσοτικών μεθόδων στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, στη ναυτιλία καθώς και στη μελέτη της συμβολής του τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής. Είναι μέλος σε δύο ερευνητικά εργαστήρια: το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων και το IRIS Research Laboratory του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μέρος του ερευνητικού της έργου έχει δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και έχει παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.