Ο Καθηγητής κ. Θάνος Πάλλης στην Προεδρία της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (ΙΑΜΕ)