Ομάδα «Human Factors»​

H

#

Θέμα

Προτείνων φορέας

Επιβλέπουσα Επιτροπή

Φοιτητής/τρια

Επιβλέπων/ ουσα

Μέλη

H1

12

Shortage of seafarers is a global problem, what are the ways to make a sea career more attractive again?

Angelicoussis Shipping Group

Γ. Βαγγέλας

Β.Αθανασοπούλου

Α. Ρουμπούτσου

Τέτσικα ΣτυλιανήΑθηνά

H2

13

E-learning and distance learning, how can they be used in traditional maritime training which is based on physical attendance and classrooms?

Angelicoussis Shipping Group

Α. Ρουμπούτσου

Α. Κοτρίκλα

Μ. Λάμπρου

Ανδρεανίδου Όλγα

H3

14

Selection of ship type by Greek seafarers, why there is no preference anymore to bulk carriers, which are the traditional Greek shipping industry?

Angelicoussis Shipping Group

Β. Αθανασοπούλου

Γ. Βαγγέλας

Α. Ρουμπούτσου

Καραματίδου Ντανιέλλα

H4

23

Η ισότητα των φύλων ως στόχος βιώσιμης ανάπτυξης : η περίπτωση των ελληνόκτητων ναυτιλιακών εταιρειών

(WISTA Hellas’ 30 year anniversary)WISTA Hellas’ 30 year anniversary

WISTA

Β. Αθανασοπούλου 

Α. Κοτρίκλα

Μ. Λεκακου

Σαλτού Αθανασία

H5

15

Εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR) σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις: τεχνικά, οργανωσιακά και νομικά ζητήματα

DIANA Shipping Inc.

Θ. Λίλας

Μ. Λάμπρου

Β. Αθανασοπούλου

Γιάννης Λογοθέτης