Ομάδα «Performance»

P

#

Θέμα

Προτείνων φορέας

Επιβλέπουσα Επιτροπή

Φοιτητής/τρια

Επιβλέπων/ ουσα

Μέλη

P1

18

How to build resilient shipping companies that will safely navigate through the uncertainties of global trade (deglobalization/ pandemic, energy crisis, recession/decarbonization, human element)

Tsakos Columbia /Intertanko

Α. Ρουμπούτσου

Ν. Νικητάκος

Α. Κοτρίκλα

Δασκαλάκη Αργυρώ

P2

24

Kαινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Έκτακτων Συμβάντων σε Διαδρόμους Πολλαπλών Μεταφορικών Συστημάτων  (π.χ. Διάδρομος Δ.Πλακεντίας -Αεροδρόμιο) –Πλεονεκτήματα και Δυσκολίες Εφαρμογής

Attiko Metro S.A.

Α. Πολυδωροπούλου

Α. Ρουμπούτσου

Σ. Κάπρος

Ντρέλλας Παναγιώτης

P3

25

Πολιτικές Στάθμευσης σε Σταθμούς Μετεπιβίβασης Μετρό για ενθάρρυνση του Συνεπιβατισμού και της     Μικροκινητικότητας

Attiko Metro S.A.

Α. Πολυδωροπούλου

Α. Ρουμπούτσου

Σ. Κάπρος

Δουδέσης Στέλιος – Γιώργος

P4

34

Μέτρηση Απόδοσης Logistics στα Λιμάνια

(Measuring Logistics performance in Ports) –

Internal

Γ. Βαγγέλας

Σ. Κάπρος

Α. Πολυδωροπούλου

Παπαγεωργίου Μαρία