Ομάδα «Sustainable Development»​

S

#

Θέμα

Προτείνων φορέας

Επιβλέπουσα Επιτροπή

Φοιτητής/τρια

Επιβλέπων/ ουσα

Μέλη

S1

3

Managing Climate and Environmental (C&E) risks in Banks

Bank of Valletta plc

Δ. Γαβαλάς

Α Κοτρίκλα

Α. Ρουμπούτσου

Στουπάκη Δημητρία

S2

4

ESG and corporate performance (earnings, efficiency, liquidity etc) and valuation.

National Bank of Greece

Δ. Γαβαλάς

Γ. Βαγγέλας

Α. Ρουμπούτσου

Βασιλείου Πηνελόπη

S3

17

Correlation of ESG performance to shipping finance.

Tsakos Columbia /Intertanko

Μ. Λεκάκου

O.Σχινάς

Σ. Κάπρος

Δεληγιάννη Ευθυμία

S4

32

Sustainability in Cruise Business. Cruise Carrying Capacity and Berth Allocation System: The Santorini case

CLIA

Μ.Λεκάκου

Α. Πολυδωροπούλου

Α. Ρουμπούτσου

Παπαδόπουλος Γιώργος

S5

36

Εφαρμογή αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στη διαχείριση μαρινών. Η περίπτωση της Μαρίνας του Φλοίσβου

Lamda Development

Γ. Βαγγέλας

Ε. Χορτατσιανη

Α. Ρουμπούτσου

Μποζίνης Ιωάννης

S6

39

Στρατηγικές των Ναυτιλιακών Εταιρειών ως προς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΙΜΟ

Internal

Γ. Βαγγέλας

Μ. Λεκάκου

Δ. Γαβαλάς

Κωνσταντινίδης Ιωάννης