Ωρολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου

{tab=Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00 Μαθηματικά Ι
(09:00 – 12:00)
Γ. Καρκαζής
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
Εισαγωγή στην Πληροφορική
(09:00 – 12:00)
Θ. Λίλας
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
10:00-11:00 Οικονομική Ανάλυση
(10:00 – 13:00)
Γ. Τσαμουργκέλης
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
11:00-12:00
12:00-13:00 Γενική Λογιστική
(12:00 – 15:00)
Δ. Ντζανάτος
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00 Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές
(15:00 – 18:00)
Ε. Θανοπούλου
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
16:00-17:00 Εργαστήρια Πληροφορικής
Β. Μεννής
(I – Υ/Κ)
(16:00 – 17:30) – 1η Ομάδα
(17:30 – 19:00) – 2η Ομάδα
17:00-18:00
18:00-19:00 Εργαστήρια Αγγλικών
(18:00 – 21:00)
Ε. Ιακωβάκη
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
19:00-20:00
20:00-21:00


Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00
10:00-11:00 Ναυτιλιακή Τεχνολογία
(10:00 – 13:00)
Α. Γλύκας
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00 Εργαστήρια Μαθηματικών Ι
(17:00 – 19:00)
Γ. Πρώιος
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α) – 1η Ομάδα
18:00-19:00
19:00-20:00 Εργαστήρια Μαθηματικών Ι
(19:00 – 21:00)
Γ. Πρώιος
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α) – 2η Ομάδα
20:00-21:00


{tab=Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00 Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο
(13:00 – 16:00)
Β. Τουντόπουλος
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(I – Α)
14:00-15:00
15:00-16:00 Αγγλικά Α΄
(15:00 – 18:00)
Ε. Ιακωβάκη
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00 Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων
(18:00 – 21:00)
Α. Πολυδωροπούλου
Αίολος
19:00-20:00
20:00-21:00

Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00 Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
(09:00 – 12:00)
Γ. Λαγούδης
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(I – Α)
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00 Οικονομική των Μεταφορών
(12:00 – 15:00)
Κ. Πάνου
Αμφιθέατρο
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00 Στατιστική ΙI
(18:00 – 21:00)
Γ. Πρώιος – Μ. Ντουμή
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
19:00-20:00
20:00-21:00

 

{tab=Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00
Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(Επιλογής)
(09:00 – 12:00)
Α. Κακαράς
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
(Επιλογής)
(09:00 – 12:00)
Ε. Χορτατσιάνη
Κτίριο IΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)

10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής
(18:00 – 21:00)
Α. Ρουμπούτσου – Γ. Πρώιος – Γ. Λαγούδης
Κτίριο Ι, Αίθουσα A
(Ι – A)
19:00-20:00
20:00-21:00

 

Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00
10:00-11:00 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
(10:00 – 13:00)
Γ. Ντούρμας
Αμφιθέατρο
11:00-12:00
12:00-13:00 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(12:00 – 15:00)
Γ. Θεοτοκάς
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00 Γεωπολιτική με Έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές
(Επιλογής)
(15:00 – 18:00)
Π. Σιούσιουρας
Κτίριο IΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00 Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας
(18:00 – 21:00)
Π. Σιούσιουρας
Κτίριο IΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)
19:00-20:00
20:00-21:00

 

{tab=Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
(09:00 – 12:00)
Γ. Τσαμουργκέλης
ΜΒΑ, Αίθουσα Γ
Διεθνές Εμπόριο
(Διεθνές Εμπόριο)
(09:00 – 12:00)
Θ. Πάλλης
Κτίριο ΙΙI, Αίθουσα Α
(IΙI – Α)

Διοίκηση Ακτοπλοΐας
(Ναυτιλία)
(09:00 – 12:00)
Μ. Λεκάκου
ΜΒΑ, Αίθουσα Γ
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
(Διεθνές Εμπόριο)
(12:00 – 15:00)
Ε. Χορτατσιάνη
Κτίριο IΙI, Αίθουσα Β
(IΙI – Β)
13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00 Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων
(Μεταφορές)
(15:00 – 18:00)
Γ. Πρώιος
Κτίριο IΙI, Αίθουσα Β
(IΙI – Β)
Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
(Ναυτιλία)
(15:00 – 18:00)
Θ. Πάλλης
Κτίριο ΙΙI, Αίθουσα A
(IΙI – A)

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

 

Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00
10:00-11:00 Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(Διεθνές Εμπόριο)
(10:00 – 13:00)
Μ. Λάμπρου
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(Διεθνές Εμπόριο)
(10:00 – 13:00)
Λ. Καταρέλος
Κτίριο IΙI, Αίθουσα B
(IΙI – B)
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00 Διοίκηση Επισκευών – Συντήρησης
(Ναυτιλία)
(14:00 – 17:00)
Α. Γλύκας
Κτίριο I, Αίθουσα A
(I – A)
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00 Επιχειρησιακή Επικοινωνία
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(Διεθνές Εμπόριο)
(17:00 – 20:00)
Π. Μιχαλακοπούλου
Κτίριο I, Αίθουσα A
(I – Α)
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00