Ωρολόγιο Εαρινού Εξαμήνου

{tab=Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00         Ναυτιλιακή Λογιστική
(09:00 – 12:00)
Γ. Τσαμουργκέλης
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)

 
10:00-11:00 Εφαρμογές Πληροφορικής
(10:00 – 13:00)
Θ. Λίλας
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
Εργαστήρια Αγγλικών
(10:00 – 13:00)
Λ. Ιακωβάκη
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)

   
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00    
14:00-15:00  
15:00-16:00        
16:00-17:00   Εργαστήρια Πληροφορικής
Β. Μεννής
(I – Υ/Κ)
(16:00 – 17:30) – 1η Ομάδα
(17:30 – 19:00) – 2η Ομάδα
  
17:00-18:00  
18:00-19:00  Στατιστική Ι
(18:00 – 21:00)
Γ. Πρώιος – Μ. Ντουμή
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
19:00-20:00  
20:00-21:00  


Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00 Μικροοικονομική
(09:00 – 12:00)
Β. Ξυδέας
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
 
10:00-11:00    
11:00-12:00 Μαθηματικά ΙΙ
(11:00 – 14:00)
Γ. Πρώιος
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
12:00-13:00 Οικονομική Γεωγραφία
(12:00 – 15:00)
Π. Σιούσιουρας
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(I – Α)

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00    
16:00-17:00   Εργαστήρια Πληροφορικής
(16:00 – 17:30)
Β. Μεννής
(I – Υ/Κ)
3η Ομάδα
17:00-18:00 Εργαστήρια Στατιστικής
(17:00 – 19:00)
Γ. Πρώιος – Μ. Ντουμή
(I – Υ/Κ)
1η Ομάδα
18:00-19:00  
19:00-20:00 Εργαστήρια Στατιστικής
(19:00 – 21:00)
Γ. Πρώιος – Μ. Ντουμή
(I – Υ/Κ)
2η Ομάδα
 
20:00-21:00  


{tab=Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00      
10:00-11:00 Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές – Εμπόριο
(10:00 – 13:00)
Γ. Καρκαζής
ΜΒΑ, Αίθουσα Α΄
(Ισόγειο)
Ναυτιλιακή Οικονομική
(10:00 – 13:00)
Μ. Λεκάκου
ΜΒΑ, Αίθουσα Α΄
(Ισόγειο)
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00     Μάρκετινγκ
(13:00 – 16:00)
Ε. Χορτατσιάνη
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
14:00-15:00  
15:00-16:00  
16:00-17:00
17:00-18:00 Αγγλικά Β΄
(17:00 – 20:00)
Λ. Ιακωβάκη
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00
10:00-11:00 Κοινωνιολογία
(10:00 – 13:00)
Δ. Νάζου
ΜΒΑ, Αίθουσα Α΄
(Ισόγειο)
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00 Διαχείριση & Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
(15:00 – 18:00)
Α. Κοτρίκλα
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

 

{tab=ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00
Διεθνής Χρηματοοικονομική
(09:00 – 12:00)
Θ. Συριόπουλος
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)

10:00-11:00
Ανάλυση Ζήτησης
(Επιλογής)
(10:00 – 13:00)
Α. Πολυδωροπούλου
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
11:00-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00


17:00-18:00


18:00-19:00
Διοίκηση Πλοίου – Διαχείριση Φορτίου
(18:00 – 21:00)
Ε. Θανοπούλου – Γ. Γεωργούλης
Αμφιθέατρο ΣΕΔ
Οργάνωση Διακίνησης/ Διανομής (Logistics)
(18:00 – 21:00)
Κ. Πάνου
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
19:00-20:00
20:00-21:00

 

Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00 Διεθνής Οικονομική
(09:00 – 12:00)
Γ. Λαγούδης
ΜΒΑ, Αίθουσα Α΄
(Ισόγειο)
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(12:00 – 15:00)
Γ. Θεοτοκάς
ΜΒΑ, Αίθουσα Α΄
(Ισόγειο)
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00 Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μεταφοράς & Εμπορίου
(Επιλογής)
(16:00 – 19:00)
Μ. Λάμπρου – Γ. Ντούρμας
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

 

{tab=Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 – 2010}

Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
09:00-10:00
Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(Διεθνές Εμπόριο)
(09:00 – 12:00)
Β. Τουντόπουλος
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
Διεθνές Μάρκετινγκ
(Διεθνές Εμπόριο)
(09:00 – 12:00)
Ε. Χορτατσιάνη
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική
(Ναυτιλία)
(12:00 – 15:00)
Α. Κορρές
Κτίριο Ι, Αίθουσα Α
(Ι – Α)
Διεθνείς Κεφαλαιαγορές – Χρηματαγορές
(Διεθνές Εμπόριο)
(12:00 – 15:00)
Γ. Τσαμουργκέλης
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
13:00-14:00
14:00-15:00 Θέματα Ασφάλειας & Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(Διεθνές Εμπόριο)
(14:00 – 17:00)
Θ. Λίλας
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
15:00-16:00 Ναυτασφαλίσεις
(15:00 – 18:00)
Α. Μπεχλιβάνης
Αμφιθέατρο ΣΕΔ
Λιμενικός Σχεδιασμός
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(15:00 – 18:00)
Θ. Πάλλης
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00 Ναυτιλιακή Ιστορία
(Ναυτιλία)
(18:00 – 21:00)
Ε. Θανοπούλου
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
(Διεθνές Εμπόριο)
(18:00 – 21:00)
Μ. Λάμπρου
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
(Ναυτιλία)
(18:00 – 21:00)
Ε. Θανοπούλου
Γ. Γεωργούλης
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Β
(ΙΙΙ – Β)
19:00-20:00
20:00-21:00

 

Ώρες Πέμπτη Παρασκευή
09:00-10:00 Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
(Ναυτιλία)
(Μεταφορές)
(Διεθνές Εμπόριο)
(09:00 – 12:00)
Κ. Πάνου
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
(09:00 – 12:00)
Γ. Λαγούδης
Αμφιθέατρο ΣΕΔ
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00 Διοίκηση Αερομεταφορών
(Μεταφορές)
(12:00 – 15:00)
Λ. Καταρέλος
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)

13:00-14:00 Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων
(Ναυτιλία)
(13:00 – 16:00)
Α. Ρουμπούτσου
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
14:00-15:00
15:00-16:00 Διοίκηση Ναυπηγείων & Παράκτιων Βιομηχανιών
(Ναυτιλία)
(15:00 – 18:00)
Α. Γλύκας
Κτίριο ΙΙΙ, Αίθουσα Α
(ΙΙΙ – Α)
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00