Παράταση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Μαθημάτων έως 5/11/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Εγγραφής στα υποχρεωτικά και τα μαθήματα επιλογής του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 για τους/ις φοιτητές/ριες όλων των εξαμήνων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών του 1ου εξαμήνου, έως και την Κυριακή 5/11/2017 και ώρα 24:00.
Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://studentweb.aegean.gr ή από την “Ηλεκτρονική Γραμματεία” (στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Σημειωτέον ότι δεν θα είναι δυνατή η εξέταση, κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου, σε μάθημα για το οποίο ο/η φοιτητής/ρια δεν θα υποβάλει έως 5/11/2017 ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής σε αυτό. 

Από τη Γραμματεία