Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2019 – 2020