Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ.

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,

Σε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θέσπισε το 2013, το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ.

Δεδομένης της ιδιαίτερα έντονης οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ ενισχύει διπλωματούχους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, να αφιερωθούν στην έρευνα, μέσω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους υποστηρίζει οικονομικά προκειμένου να εγκατασταθούν, για τρία έτη, στην έδρα της αντίστοιχης Σχολής/Τμήματος, ώστε να εργαστούν εντατικά και απρόσκοπτα.

Δείτε το συνοπτικό περιεχόμενο της Ανακοίνωσης του Προγράμματος και της Προκήρυξης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, ΥΠΑΤΙΑ 2014.

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=28&t=14001 ]

Αναζητήστε την Αναλυτική Προκήρυξη, καθώς και τoν Κανονισμό Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ στον ιστότοπο :  www.ru.aegean.gr/YPATIA

Διαδώστε την Ανακοίνωση της Προκήρυξης ΥΠΑΤΙΑ 2014, με το περιεχόμενο e-mail μηνύματος :

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=28&t=14001 ]

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 2014, είναι η ð 10η Μαΐου 2014.

Καθηγήτρια AΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81100
vice-rector-rsm@aegean.gr;  adimitr@aegean.gr;
http://www.ltee.gr/adimitr

Tel.:  Γραμματεία: +30 22510 36026 ; Fax: +30 22510 36019