Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ναυτικό Δίκαιο

+30 22710 35272
Καθηγήτρια

Λειτουργική Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

+30 22710 35253
Επίκουρη Καθηγήτρια

Αγγλικά

+30 22710 35254
Καθηγητής

Λειτουργική Διοίκηση Μεταφορών

+30 22710 35261
Ομότιμος Καθηγητής

Επιχειρησιακή Έρευνα, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

+30 22710 35868
Επίκουρη Καθηγήτρια

Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Διοίκηση για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

+30 22710 35257
Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

+30 22710 35246
Καθηγήτρια

Ναυτιλιακή Οικονομική

+30 22710 35247
Επίκουρος Καθηγητής

Εφαρμογές Πληροφορικής στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

+30 22710 35244
Ομότιμος Καθηγητής
Καθηγητής

Ναυτιλιακή Ηλεκτρονική Τεχνολογία

 

+30 22710 35286
Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική

+30 22710 35270
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ship Finance & Sustainable Finance

2271035861
Καθηγητής

Μεταφορικά Συστήματα

+30 22710 35249
Καθηγήτρια

Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων

+30 22710 35263
Επίκουρος Καθηγητής

Μαθηματικά και Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

+30 22710 35268
Καθηγήτρια

Διοίκηση Έργου

+30 22710 35862
Καθηγητής

Γεωπολιτική

+30 22710 35256
Καθηγητής

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

+30 22710 35278
Επίκουρη Καθηγήτρια

Μάρκετινγκ

+30 22710 35243