Προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου για λόγους ασφάλειας, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης