Συνέδρια

Το Τμήμα Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συμμετέχει ενεργά στην έρευνα στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου, διοργανώνοντας διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως τα ακόλουθα: