Συνοπτικές Οδηγίες Συμμετοχής στις Εξετάσεις από απόσταση 2019-20