Συνοπτικές Οδηγίες Συμμετοχής στις Εξετάσεις από Απόσταση 2019-20