Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2017 (Κανονική και Επί πτυχίω)