Συριόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κουντουριώτου,1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35 861

FAX

+30 22710 35 299

Γνωστικό Αντικείμενο

Χρηματοοικονομική

Βιογραφικό

Ο Θεόδωρος Συριόπουλος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο, όπου υπηρετεί από το 2003. Επίσης, διατηρεί θέση Επισκέπτη Καθηγητή Χρηματοοικονομικής σε Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων Audencia Nantes Business School, Γαλλία, Newcastle University, Βρετανία, Shanghai Maritime University, Κίνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ο Θ. Συριόπουλος κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (1990) από το University of Kent at Canterbury, Βρετανία, καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) στην Οικονομική Ανάπτυξη (1987) από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Πτυχίο Οικονομικών (1985) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πριν ακολουθήσει πανεπιστημιακή καριέρα, έχει υπερδεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία σε διάφορες διοικητικές θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική διοικητική, επενδυτική τραπεζική, διαχείριση επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματιστηριακή ανάλυση και παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ο Θ. Συριόπουλος συμμετέχει τακτικά σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, expert-panels και round-tables, ως ειδικός σε χρηματοοικονομικά θέματα, με έμφαση στη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων, τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την αξιολόγηση επενδύσεων. Έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και στη διδασκαλία executive σεμιναρίων προς διοικητικά στελέχη του τραπεζικού τομέα και των κεφαλαιαγορών. Δημοσιεύει συστηματικά επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως, μεταξύ άλλων, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, International Review of Financial Analysis, Applied Financial Economics, European Journal of Economics and Finance, Journal of Economics and Finance, Maritime Policy & Management και Applied Economics. Για το ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο του έχουν προσδιορισθεί άνω των 1.000 ετεροαναφορών σε άλλες επιστημονικές ακαδημαϊκές και ερευνητές δημοσιεύσεις (i10-index = 16).

Μαθήματα

 • Διεθνής Χρηματοοικονομική
 • Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Προχωρημένη Χρηματοοικονομική & Διαχείριση Κινδύνων
 • Διεθνείς Κεφαλαιαγορές & Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Βιβλία

 • Συριόπουλος, Θ. (2008) Ελληνική Ναυτιλία, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα (με Θεοτοκά, Ι., Λεκάκου, Μ., Πάλλη, Α., Τσαμουργκέλη, Ι.), Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Συριόπουλος, Θ. (2007) Μεταφορές: Αρτηρίες Ζωής για τα Νησιά (με Λεκάκου, Μ., Πάνου, K., Παπαδημητρίου, Ε., Τζαννάτο, Ε., Χλωμούδη, Κ.), Εκδόσεις Παπαζήση.

Έρευνα

 • Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις με έμφαση στη Ναυτιλία:
  (επενδύσεις, χρηματοδότηση, αποτίμηση, συγχωνεύσεις-εξαγορές, εταιρική διακυβέρνηση)
 • Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου:
  (χρηματοοικονομική μηχανική, διαχείριση χαρτοφυλακίου, hedge funds, τραπεζική, μηχανισμοί εποπτείας)
 • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων:
  (παράγωγα προϊόντα & στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, υποδείγματα διακύμανσης-συσχέτισης και μετάδοσης κρίσεων, υποδείγματα VaR)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2018) ‘Applying the Corporate Social Responsibility to the Shipping Industry’, International Journal of Accounting and Financial Reporting, 8(1), 155-169.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2016) ‘Exploring the Cyclical Stance of the Shipping Market; Introducing the Shipping Climate Tracer’, International Journal of Transport Economics, 43 (3), 247-264.
 • Syriopoulos, T., Makram, B. and Boubaker, A. (2015) ‘Stock Market Volatility Spillovers and Portfolio Hedging: BRICS and the Financial Crisis’, International Review of Financial Analysis, 39, 7-18.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2015) ‘Basel III and Its Effects on Banking Performance: Investigating Lending Rates and Loan Quality’, Journal of Finance and Bank Management, 2(3 & 4), 17-52.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2015) ‘Which Risk-Collateral Channels Affect Loan Management?’, Journal of Energy Markets, 8(3), 1-27.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2015) ‘An Integrated Credit Rating and Loan Quality Model: Application to Bank Shipping Finance’, Maritime Policy and Management, 42(6), 533-554.
 • Syriopoulos, T. and Roumpis, E. (2014) ‘Dynamics and Risk Factors in Hedge Funds Returns: Implications for Portfolio Construction and Performance Evaluation’, Journal of Economic Asymmetries, 11, 58-77.
 • Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2014) ‘Bank Credit Risk Management and Rating Migration Analysis on the Business Cycle’, International Journal of Financial Studies, 2, 122-143.
 • Syriopoulos, T. (2015) ‘Bonds and Derivatives as Financing and Risk Management Instruments in PPPs’, in: Rouboutsou, A. (ed.), Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory, Chapter 9, 141-155, Rutledge Publishers, USA.
 • Syriopoulos, T. (2013) ‘Hedge Funds and Risk Management’, in: Baker, H.K. and Filbeck, G. (eds.), Alternative Investments – Instruments, Performance, Benchmarks and Strategies, The Kolb Series in Finance, Chapter 25, 495-520, J. Wiley, USA.
 • Syriopoulos, T. (2013) ‘Stock Market Volatility and Contagion Effects in the Financial Crisis: The Case of South-Eastern Europe’, in: Nguyen, D.K., Boubaker, S. and Arouri, M.E.H. (eds.), Emerging Markets and the Global Economy, Chapter 28, 665-700, Elsevier Publications, UK.
 • Syriopoulos, T. (2010) ‘Shipping Finance and International Capital Markets’, in: Grammenos, C. (ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (2nd ed.), Chapter 28, 811-850, Lloyd’s List.