ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ STT CAMP 2012 – 24/8 – 2/9/2012

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://sttcamp2012.pns.aegean.gr/