ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΝΕΥ 19/05/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Πληροφορίες: Κ. Βλάττα (22710-35230)
Κοραή 2α, 82132 – Χίος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Δευτέρα 3 Απριλίου έως και Παρασκευή 28 Απριλίου τα παρακάτω δικαιολογητικά (με φαξ 2271035299 ή με email: TNEY_Gram_Foit@aegean.gr ή ταχυδρομικώς) στη Γραμματεία του Τμήματος:

1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται πατήστε ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώσετε υπεύθυνα.
Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα (μη υποχρεωτικά) που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, στον βαθμό που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων. 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 15,00 € στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κα. Νικολογιάννη, γραφείο Οικονομικής Υπηρεσίας, Μιχάλειο κτήριο, υπόγειο) και κατόπιν να προσκομίσουν την απόδειξη στην Γραμματεία του Τμήματος 

3. Υπεύθυνη Δήλωση για γνησιότητα πτυχιακής εργασίας (επισυνάπτεται πατήστε ΕΔΩ)

Προσοχή: 
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).
Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να παρευρίσκεστε στη Χίο μία μέρα νωρίτερα από την τελετή καθομολόγησης και να προσέλθετε στη Γραμματεία του Τμήματος, για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων.

Από τη Γραμματεία