Τουντόπουλος Βασίλειος

Καθηγητής

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Κοραή, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35278

Γνωστικό Αντικείμενο

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

  • Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
  • Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Δίκαιο Εταιρειών
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού

 

Έρευνα

Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Νέων Τεχνολογιών