Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει ως σκοπό να:

  • Συμβάλλει στην εξοικείωση των διδασκομένων με έννοιες όπως βιομηχανικό προϊόν, βιομηχανικός προμηθευτής, βιομηχανικός πελάτης και βιομηχανική αγορά.
  • Βοηθήσει τους διδασκόμενους να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βιομηχανικές αγορές
  • Εξειδικεύσει τις γνώσεις των σπουδαστών σε επιλεγμένους τομείς του βιομηχανικού μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσουν τη φύση και λειτουργία της βιομηχανικής αλυσίδας (διαδικασία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, συμμετέχοντες, κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής αυτών).
  • Εξηγήσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της βιομηχανικής και καταναλωτικής αγοράς.
  • Εφαρμόσουν τις αρχές μάρκετινγκ σε βιομηχανικά (business-to-business) περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας την κριτική και αναλυτική τους ικανότητα.
  • Χειριστούν προκλήσεις του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανικής αγοράς