Χορήγηση υποτροφίας Γυν. Συνδέσμου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» για υποψ. μεταπτυχιακούς-ες φοιτητές-ριες του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. ακαδ. έτους 2014-2015

Χορήγηση υποτροφίας Γυν. Συνδέσμου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» για υποψ. μεταπτυχιακούς-ες φοιτητές-ριες του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. ακαδ. έτους 2014-2015<<Ανακοίνωση>>