– Δελτίο Τύπου YEAR 2010

aegean_logo

aegean_logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χίος, 2 Ιουλίου 2010

Δελτίο Τύπου

Tο Young European Arena of Research (ΥΕΑR) είναι ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για την ανάδειξη των καλύτερων νέων Ευρωπαίων Ερευνητών, των οποίων ο τομέας έρευνας είναι οι Επίγειες Μεταφορές. Ο διαγωνισμός αυτός λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια στα πλαίσια του TRA (Transport Research Arena). Φέτος, το YEAR2010 πραγματοποιήθηκε στις 7-10 Ιουνίου 2010 στις Βρυξέλλες.

Η Μαρία Θ. Καμαργιάννη, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετείχε στην κατηγορία Οδική Ασφάλεια, στην οποία συμμετείχαν 75 υποψήφιοι νέοι ερευνητές από 35 χώρες της Ευρώπης και βραβεύτηκε με το Χάλκινο Μετάλλιο (3η θέση) για την έρευνά της με τίτλο «Μελέτη της οδικής συμπεριφοράς των εφήβων στις επαρχιακές περιοχές» (Exploring Teenagers’ Driving Behavior in rural areas), στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σε αυτή την έρευνα μελετώνται και προτυποποιούνται:

  • η οδική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίων και λυκείων,
  • οι συνήθειες μετακίνησής τους,
  • οι στάσεις και οι αντιλήψεις τους σε θέματα οδικής ασφάλειας,
  • οι εμπειρίες τους,
  • η πληροφόρηση που έχουν για το συγκεκριμένο θέμα, και
  • τα κοινωνικό-οικονομικά τους χαρακτηριστικά.

Στόχος της έρευνας, είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά και προκαλούν νευρική οδήγηση και κατά συνέπεια τροχαία ατυχήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων από τις αρχές, τόσο της Ελλάδας όσο και πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών μαθημάτων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης και για την οδική εκπαίδευση των νέων στα σχολεία.

Οι έρευνες για την οδική ασφάλεια, την ανάλυση των τροχαίων ατυχημάτων της Χίου και την οδική συμπεριφορά των Χιωτών οδηγών διεξάγονται από το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επικεφαλείς αυτών των ερευνών είναι η κα Αμαλία Πολυδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.» και ο κ. Νικόλαος Λίτινας, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ιδιαίτερα σημαντική, στη διεξαγωγή της έρευνας, είναι η συμβολή της κας Ελένη Βουτιέρου, ψυχίατρου, Προέδρου της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Χίου.

Επισημαίνεται ότι οι έρευνες για την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά πραγματοποιούνται με την εθελοντική προσφορά και εργασία των συμμετεχόντων σε αυτή και χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη από οποιοδήποτε φορέα.