Υποστήριξη Σπουδών

Αίθουσες Διδασκαλίας

Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιούνται οι αίθουσες και τα μέσα διδασκαλίας που βρίσκονται στα κτίρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ).

 

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, που βρίσκεται στο Μιχάλειο Κτίριο, εξυπηρετεί τις ανάγκες φοιτητών και διδασκόντων. Διαθέτει περίπου 19.000 τόμους ελληνικών και ξένων συγγραμμάτων, καθώς και 150 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς σε υλικό που αναφέρεται στον ναυτιλιακό χώρο. Στο κτίριο «Αδαμάντιος Κοραής Ι» λειτουργεί μικρό Αναγνωστήριο, όπου υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα βιβλία και σημειώσεις (πολλαπλά συγγράμματα) για τα διδασκόμενα μαθήματα.

 

Υποδομή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης διαθέτει:

 • Σύγχρονα Υπολογιστικά Κέντρα των οποίων ο εξοπλισμός ανανεώνεται και επεκτείνεται συστηματικά. Ειδικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. έχουν στη διάθεσή τους ειδικό υπολογιστικό κέντρο σε κτίριο του ΤΝΕΥ.
 • Άρτια και συνεχώς εξελισσόμενη τηλεπικοινωνιακή δικτύωση (Aegean Net) τόσο μεταξύ των κτιρίων και των διαφορετικών νησιών στα οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όσο και με τα παγκόσμια δίκτυα (π.χ. Internet).

 

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.. αποτελούν ένα πρωτότυπο ειδικό χώρο έρευνας και εκπαίδευσης, προσφέροντας:

 • Την προσομοίωση, ανάλυση και διερεύνηση της λειτουργίας της σύγχρονης ναυτιλιακής επιχείρησης σε διάφορες καταστάσεις (case studies-emergencies).
 • Την έρευνα και ανάπτυξη νέων εργαλείων και εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας.
 • Την ανάλυση θεμάτων ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας και εφαρμογών ολικής ποιότητας, τόσο στη Ναυτιλία όσο και τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.
 • Την προαγωγή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων αλλά και των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου γενικότερα.

 

Διοικητική Υποστήριξη

Το Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος, τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες της Σχολής καθώς και από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.

 

Σύνδεση με τις Επιχειρήσεις

Η Επιτροπή Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις προωθεί τη σύνδεση και την επικοινωνία της Σχολής με τις επιχειρήσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς δράσης στους οποίους απαιτείται συνεργασία των δύο μερών. Απαρτίζεται από διδάσκοντες και φοιτητές καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της χώρας.

Βασικοί τομείς δράσης της Επιτροπής Σύνδεσης είναι οι εξής:

 • Πρακτική Εξάσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις.
 • Εβδομαδιαίες διαλέξεις στελεχών Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο.
 • Συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και προτάσεων σχετικών με τις νεότερες εξελίξεις στην άσκηση της διοίκησης των επιχειρήσεων, με στόχο:
  • τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων επιχειρηματικής πρακτικής (case studies),
  • την εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών σε θέματα σχετικά με τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων,
  • την οργάνωση της μετεκπαίδευσης επιχειρηματικών στελεχών και
  • την ανάπτυξη του προβληματισμού για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.
 • Διοργάνωση συνεντεύξεων για εύρεση θέσεων απασχόλησης σε αποφοίτους της Σχολής.

 

Στέγαση

Παρέχεται η δυνατότητα στέγασης περιορισμένου αριθμού Μεταπτυχιακών φοιτητών στις φοιτητικές κατοικίες της Σχολής, που βρίσκονται σε απόσταση 5 χλμ. από το κέντρο της πόλης.