Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Κύκλος

Β' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Εξοικείωση των σπουδαστών με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την ιστορική εξέλιξή του και τις βασικές έννοιές του, όπως αιγιαλίτιδα ζώνη, συνορεύουσα ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη κ.ο.κ. και η μετέπειτα χρήση των γνώσεων αυτών για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των επιπτώσεων αυτών στις διακρατικές σχέσεις.

Αναλύεται η μέχρι σήμερα εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας από την πρώτη περίοδο (αρχή της ελευθερίας των θαλασσών) και τη δεύτερη περίοδο του «γραπτού» – κωδικοποιημένου δικαίου της θάλασσας μέχρι την τρίτη περίοδο του λεγομένου σύγχρονου δικαίου της θάλασσας (βλ έννοια του Διεθνούς Βυθού και κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας). Στο πλαίσιο του μαθήματος ιδιαίτερα αναλύονται οι ρυθμίσεις της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας (1982), η οποία έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και αποτελεί το ισχύον δίκαιο στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας. Μέσα από το κείμενο τούτης της σύμβασης δίδεται έμφαση στο ζήτημα της κυριαρχίας των κρατών και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στον θαλάσσιο χώρο, στον θαλάσσιο βυθό και στο υπέδαφος. Τέλος, εξετάζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο μέτρο που αυτές συνδέονται με το δίκαιο της θάλασσας και πεδίο ενδιαφέροντος τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου Πελάγους.