Πρόγραμμα Μαθημάτων

Στο Α’ Εξάμηνο, οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν:

  • Τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, και
  • Ένα (1) Σεμινάριο

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος

Υποχρεωτικό (Υ)/ Επιλογής (Ε) Αριθμός διαλέξεων

ECTS

1.    Management of Shipping Companies

Υ 10 6,5

2.    Maritime Economics

Υ 10

6,5

3.    Shipping Finance and Risk Management

Υ 10

6,5

4.    International Maritime Law

Υ 10

6,5

5.    Quantitative Methods in Shipping and Transportation (Seminar) Υ 7

4

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS ) Α΄ Εξαμήνου: 30

 

Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν:

  • Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα,
  • Τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής (από τα 7 προσφερόμενα), και
  • Δύο (2) Σεμιναριακά Μαθήματα Επιλογής.

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος

Υποχρεωτικό (Υ)/ Επιλογής (Ε) Αριθμός διαλέξεων

ECTS

1.    Ship Operations

Υ 6

4

2.    Financial Accounting in Shipping

Υ 6

4

3.    Port Economics and Management

Υ 6

4

4 Μαθήματα Επιλογής

(από τα 7 προσφερόμενα)

1.    Chartering

Ε 6

4

2.    Energy systems for Shipping and Transport – Green energy technologies

Ε 6 4

3.    Shipping and the Environment- Regulations in Shipping

Ε 6

4

4.    Digitalization, Automation and Block Chain in Shipping and Supply Chains

Ε 6

4

5.    Maritime Logistics and Intermodality

Ε 6

4

6.    Commodity Trade Flows – Freight Demand Modelling

Ε 6

4

7.    Operations in Ports and Terminals Ε 6

4

2 Σεμιναριακά Μαθήματα Επιλογής [1]

1.    Strategies for Leadership in Shipping: The Greek paradigm

Ε 4

1

2.    Coastal shipping

Ε 4

1

3.    Short Sea Shipping

Ε 4

1

4.    Blue Growth, Sea Tourism and Cruise

Ε 4

1

5.    Human Resources Management

Ε 4

1

6.    Marine Insurance

Ε 4

1

7.    Risk Management

Ε 4

1

[1] Δεν προσφέρονται όλα τα σεμιναριακά μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS ) Β΄ Εξαμήνου: 30

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS) του “MBA in Shipping”: 60