Πρακτική Άσκηση

Με το θεσμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) οργανώνεται η τοποθέτηση των φοιτητών, υπό εκπαιδευτική εποπτεία, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρακτική που εφαρμόζει η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ήδη επί μια δεκαετία και η οποία αποβλέπει στους παρακάτω στόχους:

  • Να δοθεί στο φοιτητή η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και τη γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία, έτσι όπως αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες.
  • Να γνωρίσει ο φοιτητής ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα επιχειρήσεων (διακλαδική και διατομεακή εξάσκηση), καθώς και τη λειτουργία διαφόρων επιμέρους τμημάτων τους.
  • Να παρακολουθήσει ο φοιτητής τις σύγχρονες εξελίξεις στις μορφές οργάνωσης και να προσαρμοστεί στη δυναμική των νέων τεχνολογιών και των διαφόρων εξελισσόμενων κλάδων και επιχειρήσεων.
  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική ένταξη του φοιτητή στον επαγγελματικό χώρο και να διευκολυνθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός του.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική. Η απασχόληση διαρκεί συνολικά έξι περίπου εβδομάδες. Όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν συμπληρώνουν σχετική έντυπη αίτηση και την υποβάλλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, μέσα στην προθεσμία η οποία καθορίζεται με ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος. Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης εργασίας για κάθε φοιτητή γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α., με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις προτιμήσεις του φοιτητή και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης

Tel: +30 22710 35213

Email: TNEY_Prakt_Askisi@chios.aegean.gr

 

Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων/επιχειρήσεων