Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ ανά Κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Μαθήματα Α΄ Εξάμηνου – Μαθήματα Υποδομής

Α/ΑΜαθήματα Α΄ ΕξαμήνουΚατηγορίαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών/

Information Technology and Communications

ΥΠΟ6
2

Ναυλώσεις και Ναυτασφαλίσεις/

Ship Chartering and Marine Insurance

ΥΠΟ6
3

Ναυτιλιακή Οικονομική και Μάνατζμεντ/

Maritime Economics and Management

ΥΠΟ6
4

Διοίκηση έργου/

Project Management

ΥΠΟ6
5

Ναυτικό Δίκαιο & Οργανισμοί (K1)/

Maritime Law and International Maritime Organizations

ΥΠΟ6
6Ναυτική Τεχνολογία  και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (K2)/ Marine Technology and Automation Control SystemsΥΠΟ6
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ1 πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα 5
Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Κ2 πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά το μάθημα 6

 

B. Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου-Μαθήματα Kατευθύνσεων

Α/Α

Κατεύθυνση (Κ1): Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics

(Operational Management in Shipping and Supply chain- Logistics)

ΚατηγορίαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1

Ναυτιλιακή Λειτουργική Διαχείριση/

Maritime Operation Management

ΥΠΟ6
2

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική/

Shipping Finance

ΥΠΟ6
3

Ποσοτική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών/

Quantitative Analysis οf Shipping Markets

ΥΠΟ6
4Συστήματα Μεταφορών και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Transportation Systems and Supply Chain ManagementΥΠΟ6
5

Μέθοδοι Έρευνας /

Research Methods

ΥΠΟ6

 

Α/Α

Κατεύθυνση (Κ2): Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

ΚατηγορίαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1

Τεχνολογία Αισθητήρων και Μηχατρονική/

Sensors & Mechatronics Technology

ΥΠΟ6
2Σχεδίαση Ναυτικών Αυτοματισμών & Ηλεκτρικά Συστήματα Πρόωσης/ Design of Naval Automations & Electrical Propulsion SystemsΥΠΟ6
3

Δίκτυα Μετάδοσης Δεδομένων/

Data Transfer Networks

ΥΠΟ6
4Προχωρημένα Θέματα Ελέγχου και Συστήματα Επιτήρησης/ Advanced Supervisory Control SystemsΥΠΟ6
5

Μέθοδοι Έρευνας /

Research Methods

ΥΠΟ6

 

Γ. Γ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία και Σεμιναριακά Μαθήματα

Μαθήματα Γ΄ Εξαμήνου

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Διπλωματική Εργασία / Thesis Project

26

Σεμινάρια Εμβάθυνσης Γνώσης (επιλογή 2 σεμιναρίων) / Seminars

4

 

Σεμινάρια

Α/Α

Μαθήματα Σεμιναρίων  (Επιλογή 2 σεμιναρίων)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Συστήματα Λιμένων (K1)/

Port Systems

2

2

G.I.S. στη Ναυτιλία και Μεταφορές (K1)/

 GIS in Shipping and Transportation

2

3

Ραδιοναυτιλία-Ραντάρ (K2)/

Marine Radio Communications

2

4

Ναυτικά Πληροφοριακά Συστήματα (K2)/

Marine Information Systems

2

5

Πράσινη Ναυτιλία και Διαχείριση Υπεράκτιων Κατασκευών (Κ1 & K2)/  Green Shipping and Offshore Structures Management

2

6

Αερομεταφορές (Κ1 & Κ2)/

Air Transportations

2