Δημοσιεύσεις

Τα μέλη του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολυάριθμων βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.