Δομή

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης το οποίο περιλαμβάνει:

1.

Δύο ενότητες πανεπιστημιακών μαθημάτων. Στην πρώτη ενότητα συγκεντρώνονται τα μαθήματα που παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις υποδομής και κορμού. Στη δεύτερη ενότητα προσφέρονται μαθήματα εμβάθυνσης και επιλογής ομαδοποιημένα κατά δέσμες, από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν εκείνη που ανταποκρίνεται στα συγκεκριμένα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα (μαθήματα εμβάθυνσης και μαθήματα ελεύθερης επιλογής).

2.

Τις δράσεις που αφορούν τη Σύνδεση Πανεπιστημίου-Επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων στελεχών επιχειρήσεων, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, π.χ. εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, κ.λπ. Το Τμήμα το 2009 συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία και οργάνωση της Δομής Απασχόλησης Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) παρέχοντας υποστήριξη και στη οργάνωση του Νέου Γραφείο Διασύνδεσης, της Πρακτικής Άσκησης και του Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

3.

Την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο της οποίας ο φοιτητής καλείται, υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντος, να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος, προκειμένου να αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική του ικανότητα.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο συγκεκριμένο χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών, και του Διεθνούς Εμπορίου. Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων (δ.μ.) που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα ορίζεται σε 3. Το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων από το Τ.Ν.Ε.Υ. ξεπερνά τα 65.

Κατηγορίες μαθημάτων προγράμματος σπουδών

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ν.Ε.Υ. προσφέρονται 70 και πλέον μαθήματα, εκ των οποίων οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα ακόλουθα:

Σαράντα (40) [120 δ.μ.]

Τα μαθήματα Υποδομής Κορμού (Υποχρεωτικά), περιλαμβάνουν:

(α) 13 Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης,  που σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και το περιβάλλον των επιχειρήσεων όπως: Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομία, Πληροφορική, Δίκαιο, Οικονομική Γεωγραφία και Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά). Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν και εργαστήρια.

(β) 19 Μαθήματα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διοίκηση, τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές που αφορούν: Αρχές Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, Οργάνωση-Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργάνωση-Διοίκηση Παραγωγής, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ποσοτικές Μεθόδους, Οικονομική Μεταφορών, Ναυτιλιακή Οικονομική-Τεχνολογία, Marketing, Logistics.

(γ) 8 Μαθήματα Διεύρυνσης Γνώσεων στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και το Εμπόριο που διδάσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών και αφορούν το Δίκαιο της Θάλασσας,  Ναυτικό Δίκαιο, Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Ναυλώσεις, Ναυτασφαλίσεις, Προστασία-Πολιτική Περιβάλλοντος, Οικονομική-Διοίκηση Λιμένων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Διοίκηση Έργου.

(δ) Πτυχιακή Εργασία.

Εννέα (9) [27 δ.μ.]

Στο 3ο έτος επιλέγονται 3 από 14 μαθήματα. Η εγγραφή σε μαθήματα (ελεύθερης) επιλογής 3ου έτους πραγματοποιείται χωρίς προαπαιτούμενα.

Στο 4ο έτος επιλέγονται 6 (3 χειμ & 3 εαρ εξ.) από 19 μαθήματα. Η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 4ου έτους πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση στα 16 παρακάτω μαθήματα:

 • Μαθηματικά Ι
 • Μαθηματικά ΙΙ
 • Στατιστική Ι
 • Στατιστική ΙΙ
 • Μικροοικονομική Ι
 • Μικροοικονομική ΙΙ
 • Οικονομική των Μεταφορών
 • Ναυτιλιακή Τεχνολογία
 • Ναυτιλιακή Οικονομική
 • Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές Πληροφορικής
 • Χρηματοοικονομική
 • Γενική Λογιστική
 • Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι
 • Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής
 • Αγγλικά Ι

Η επιλογή των μαθημάτων επιλογής 4ου έτους πραγματοποιείται από καθορισμένες ομάδες μαθημάτων που διαμορφώθηκαν για κάθε εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχούν σε 3 γνωστικούς πυλώνες: τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τις νέες τεχνολογίες & επιχειρηματικότητα. Από κάθε ένα από τα καλάθια αυτά ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει ένα μάθημα υποχρεωτικά.

Μία (1) [4 δ.μ.]

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο ΤΝΕΥ. Η διπλωματική εργασία υλοποιείται και βαθμολογείται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών και έχει σκοπό να αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική ικανότητα των φοιτητών, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές τους γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Οδηγίες συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας