Ε.Δι.Π.

ΕΔΙΠ ΤΝΕΥ

«Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη Ναυτιλία, Μεταφορές και Περιβάλλον»

+30 607 9445378
ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πληροφορική

+302271035952
ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

«Ποσοτικές Μέθοδοι στην Περιφερειακή Ανάλυση και τον Τουρισμό»

+3022710 35954