Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.» (ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε.) ξεκίνησε το 1998. Είναι το πρώτο χρονολογικά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών στον χώρο της Ναυτιλίας στην Ελλάδα.

Σήμερα ολοκληρώνει 25 έτη συνεχούς λειτουργίας και τα εορτάζει με την πρωτοβουλία 25@25.

Το Πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας και προσφέρεται κυρίως με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας/μάθησης (distance-learning) μέσω πλατφόρμας “σύγχρονης” μάθησης, σε συνδυασμό με σύντομους κύκλους “διά ζώσης” διδασκαλίας στην έδρα του Τμήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Το ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» σε τρεις κατευθύνσεις εμβάθυνσης:

  • Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  • Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική.

Το ΠΜΣ απαντά στις ανάγκες της ναυτιλίας και των μεταφορών, του πλέον διεθνοποιημένου κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας, προετοιμάζοντας στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις (διαταραχές (disruptions) λειτουργίας και λειτουργικότητας, επίτευξη στόχων μηδενικών εκπομπών (net zero) και ψηφιοποίησης  (digitalization).

Τρία τα κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. που του προσδίδουν μοναδικότητα:

  • Ολότητα (Inclusiveness): Προσφέρει γνώσεις για το σύνολο του μεταφορικού έργου, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα βελτιστοποίησης τόσο της εφοδιαστικής αλυσίδας (εμπορευματικές μεταφορές) όσο και της κινητικότητας (επιβατικές μεταφορές).
  • Δίκαιο: Κατανοεί τη σημαντικότητα των κανονισμών και του δικαίου στις μεταφορές και προσφέρει την αντίστοιχη εξειδίκευση.
  • Διπλωματική Εργασία: Αναγνωρίζει τη αξία την δεξιότητας της επιστημονικής συστηματικής διερεύνησης στις επιχειρήσεις και την αναπτύσσει με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.