Δομή

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με αγγλικό τίτλο “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του MBA in Shipping ανέρχονται σε 60 (εξήντα). Το Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS) περιλαμβάνει τέσσερα (4) Υποχρεωτικά Μαθήματα και ένα (1) Σεμινάριο. Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες διδάσκονται τρία (3) Υποχρεωτικά Μαθήματα, τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής και δύο (2) Ειδικά Σεμιναριακά Μαθήματα. Τα μαθήματα του Β’ Εξαμήνου είναι σύντομης διάρκειας (έξι τρίωρων διαλέξεων έκαστο), αρμονικά κατανεμημένα χρονικά εντός της συνολικής διάρκειας του εαρινού εξαμήνου. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει διπλωματική εργασία. Επίσης, προβλέπεται τριήμερο πρόγραμμα τεχνικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών στην Αττική και τον Πειραιά σε σημαντικά έργα υποδομής (π.χ. Piraeus Container Terminal στο Ικόνιο, Τερματικός Σταθμός Συνδυασμένων Μεταφορών Θριασίου κλπ), σε θεσμικούς φορείς και σε μεγάλες εταιρείες της ναυτιλίας. Η δομή του προγράμματος συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα.
Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα

Τύπος μαθημάτων (Υποχρεωτικά/Επιλογής)

Διαλέξεις ανά μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά μάθημα

4

Υποχρεωτικά 10 6,5
1 Σεμινάριο Υποχρεωτικό 7

4

Σύνολο ECTS (Α’  Εξάμηνο)

30

 
Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα

Τύπος Μαθήματος (Υποχρεωτικά/Επιλογής)

Διαλέξεις ανά μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά μάθημα

3

Υποχρεωτικά 6 4

4

Επιλογής

6

4

2 Σεμινάρια Επιλογής 4

2

Σύνολο ECTS (Β’  Εξάμηνο)

30

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS) του “MBA in Shipping”: 60