Μεννής Ευάγγελος

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επικοινωνία

Γραφείο

+302271035952

Email

Τηλέφωνο

+306973719242

FAX

+302271035059

Γνωστικό Αντικείμενο

Πληροφορική