Δάγκινης Ιωάννης

ΕΔΙΠ ΤΝΕΥ

Επικοινωνία

Γραφείο

Κοραή 2α, Χιος

Email

Τηλέφωνο

+30 607 9445378

FAX

+30 22710 35299

Γνωστικό Αντικείμενο

«Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στη Ναυτιλία, Μεταφορές και Περιβάλλον»