Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές

Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι & διδασκόμενες πρέπει να είναι σε θέση:

  • να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θαλάσσιας μεταφοράς σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς
  • να περιγράψουν τις βασικές λειτουργίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων
  • να περιγράψουν τη σχέση της παραγωγής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες
  • να διακρίνουν τις κύριες αγορές της ναυτιλίας
  • να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ναυτιλίας της χώρας και τη σημασία του κλάδου για την εθνική οικονομία