Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο

Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές έννοιες του εμπορικού και οικονομικού δικαίου, ιδίως τις βασικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εταιρικών τύπων. Παράλληλα, οι διδασκόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά θέματα εμπορικού και οικονομικού δικαίου.