Επικοινωνία

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Κοραή 2Α, 82132 Χίος

Email

 Τηλέφωνα

  • 22710 35201 Πρόεδρος Τμήματος
  • 22710 35230 Γραμματεία Προπτυχιακών Φοιτητών
  • 22710 35222 Γραμματεία Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. & Υποψηφίων Διδακτόρων
  • 22710 35202 Προϊσταμένη Γραμματείας

Το ΤΝΕΥ στον χάρτη