ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι

Εξάμηνο

Ε' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Εισαγωγή στο μάθημα: ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας και επιπτώσεις τους στην πρακτική των επιχειρήσεων. Η θαλάσσια μεταφορά: το σύστημα φορτίο/πλοίο. Ανάλυση κύριων ιδιοτήτων φορτίων. Φορτία και υποδομή ξηράς. Αντιστοίχιση πλοίου/φορτίου. Βασικές αρχές διαχείρισης της παραγωγής στο πλοίο: Στοιχεία του πλοίου. Οργάνωση του πλοίου. Το πλοίο και η υποδομη της ξηράς: μηχανισμός διοίκησης από την ξηρά. Στοιχεία οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης: Δομή του γραφείου και ανάγκες πλοίων και φορτίων. Διαχείριση των αναγκών του πλοίου. Πλοίο-Φορτίο/ Μεταφορέας-φορτωτής: τα βασικά στοιχεία της ναύλωσης. Worldscale. Μεγιστοποίηση εισοδήματος ναυλώσεων: Voyage estimate. Ναύλωση και φόρτωση: Διοίκηση και διαχείριση πλοίων στην εποχή της ποιότητας: ελαχιστοποίηση επιπλοκών και απαιτήσεων που πηγάζουν από τα φορτία και τη μεταφορά Νέες πρακτικές διαχείρισης χωρητικότητας υψηλών κινδύνων. Μελέτη περίπτωσης. Εισαγωγή στην ψηφιακή ναυτιλία του μέλλοντος.