Ναυτιλία και Περιβάλλον

Κύκλος

Γ' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

• Διαχείριση θαλασσίου έρματος και η σύμβαση BWM
• Ατμοσφαιρική ρύπανση (Παράρτημα VI της MARPOL, όρια για το θείο, SECAs, όρια για τα NOx, NECAs, σχετικές τεχνολογίες και λειτουργικά μέτρα)
• Εκπομπές CO2 και φαινόμενο θερμοκηπίου ((Παράρτημα VI της MARPOL, EEDI, SEEMP, σχετικές τεχνολογίες και λειτουργικά μέτρα )
• Διάλυση πλοίων
• Η έννοια της βιωσιμότητας στη ναυτιλία