Ναυτιλιακή Οικονομική

Κύκλος

Α' Κύκλος

Κατεύθυνση Σπουδών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει γνώσεις και εργαλεία για την ανάλυση και  εμβάθυνση στις αγορές της ναυτιλίας. Εξετάζει τις βασικές πτυχές τους, αναλύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τις ελαστικότητες προσφοράς και ζήτησης, με αναφορά στους ναυτιλιακούς κύκλους και στις εκάστοτε τρέχουσες συνθήκες στις ναυτιλιακές αγορές. Αναλύει τους παράγοντες της ανταγωνιστικότητας και το ρόλο της στον προσδιορισμό του διεθνούς καταμερισμού εργασίας καθώς και την επίπτωση στις αγορές της στροφής στην ποιότητα στις θαλάσσιες μεταφορές και την έμφαση στην ασφάλεια και το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και η μορφή της αγοράς δρομολογημένων πλοίων/ τακτικών γραμμών, η ιστορική εξέλιξη των μορφών συνεργασίας στην αγορά δρομολογημένων πλοίων/τακτικών γραμμών, τα στοιχεία του  κόστους παραγωγής τακτικών ναυτιλιακών υπηρεσιών και οι τιμολογιακές πολιτικές των εταιρειών γραμμών όπως και η  σχέση τους με τη ρύθμιση στη ναυτιλία γραμμών.  Η επιβατηγός ναυτιλία (κρουαζιερόπλοια, ακτοπλοΐα, διεθνείς γραμμές) και η περίπτωση της ελληνικής αγοράς ακτοπλοϊκών υπηρεσιών συνιστούν την τελική μελέτη περίπτωσης.