Εντατικό Σχολείο στα πλαίσια του Προγράμματος Innovation in Soft Skills for Maritime Transportation and Training (ISOL-MET)