Πολυδωροπούλου Αμαλία

Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Γραφείο

Κτίριο Kοραή 2Α, 1ος όροφος

Email

Τηλέφωνο

+30 22710 35263

Γνωστικό Αντικείμενο

Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων

Βιογραφικό

H Δρ. Αμαλία Πολυδωροπούλου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές, καθώς και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μεταφορών και Λήψης Απόφασης (ΕΜΛΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Την περίοδο 2014-2018 διετέλεσε Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Από το Σεπτέμβριο 2020 είναι τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΥΚΙ). Κατέχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μεταφορικά Συστήματα από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology). Η Καθ. Α. Πολυδωροπούλου έχει εξειδίκευση στην έρευνα στους τομείς Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων, Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Προτύπων Ζήτησης, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνδυασμένες Μεταφορές, Ανάλυση Αγοράς, Ερωτηματολόγια και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Μάρκετινγκ Μεταφορικών Υπηρεσιών, Οικονομική των Μεταφορών. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό ερευνών αποκαλυπτόμενης και  δεδηλωμένης προτίμησης, τις μεθοδολογίες μελέτης μεταφορικής συμπεριφοράς και την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (big data) τόσο για επιβατικές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές. Έχει πραγματοποιήσει παγκοσμίως έρευνες αγοράς, αναπτύξει οικονομετρικά πρότυπα πρόβλεψης συμπεριφοράς και επιθυμία πληρωμής, καθώς και επιχειρηματικά μοντέλα,  αναφορικά με νέα μέσα μεταφοράς όπως Αυτόνομα Οχήματα, Drones, Κινητικότητα ως Υπηρεσία, Κοινή Χρήση Οχημάτων, Ενεργητική Μετακίνηση, Μικροκινητικότητα, κλπ. Έχει αναπτύξει συστήματα σύστασης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ναυτικών.  Μελετά θέματα αναφορικά με τη σταδιοδρομία των γυναικών στη ναυτιλία, καθώς και την επίδραση της αυτοματοποίησης στην μελλοντική εργασία των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των αεροπορικών, θαλάσσιων, και επίγειων μεταφορών.   Πρόσφατες έρευνες αφορούν την επίδραση του COVID-19 στις δραστηριότητες και μετακινήσεις των ατόμων καθώς και στη συνολική ευημερία τους. Συνεργάζεται με διάφορα ιδρύματα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ (Massachusetts Institute of Technology,  University of California Santa-Barbara) και την Κίνα (Shanghai Maritime University) και έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (FP7, H2020), καθώς έχει διατελέσει στο παρελθόν επιστημονική υπεύθυνη προγραμμάτων ή μεμονωμένων πακέτων εργασίας (συνολικά πάνω από 25 προγράμματα). Επίσης, η Καθ. Α. Πολυδωροπούλου ήταν ο Θεσμικός Εκπρόσωπος για τα Διαπιστευμένα Διεθνή Θερινά Σχολεία (https://summerschools.pns.aegean.gr/) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει εξειδίκευση στην ανάπτυξη μαθημάτων δια βίου μάθησης (MOOCS). Από το 2019 διατελεί Επιστημονική Υπεύθυνη της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τα Logistics EN.I.R.I.S.S.T και από το 2020 της EN.I.R.I.S.S.T+ στην Ελλάδα.  Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων, ενώ έχει συμμετάσχει ως Συντονίστρια Έργου ή Υπεύθυνη Πακέτων Εργασίας σε πολλά έργα όπως We-Transform, HARMONY, WISE-ACT, MaaS4EU, OPTIMUM, USMART, GRETIA, HERMES, INNOSUTRA, PACTS, iPORTS, POET, SLIM-VRT, URIT. Είναι μέλος του Συμβουλίου του International Association for Travel Behaviour Research (IATBR.org), καθώς και Πρόεδρος του IATBR Lifetime Achievement Award. Ως σύμβουλος, έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, όπως Rand Europe NL, John A. Volpe National Transportation Systems Center, IBI Group, International Port Managers (IPM) και CERN.

Μαθήματα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην  Ναυτιλία, τις Μεταφορές, και το Διεθνές Εμπόριo: Δεδομένα, Μοντέλα, και Λήψη Αποφάσεων

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Συστημάτων

Βιβλία

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Roumboutsos, A., Polydoropoulou, A., Pagoni, I., Tsirimpa, A. (2020). MaaS: The Revenue Allocation Challenge. Accepted for publication in UNECE Report “Transport Trends and Economics 2018–2019: Mobility as a Service”.
 2. Polydoropoulou, A., I. Pagoni, A. Tsirimpa, I. Tsouros (2019). “Modelling traveller’s behaviour in the presence of reward schemes offered for green multimodal choices”. In “Data analytics: Paving the way to sustainable urban mobility”, Book series on Advances in Intelligent Systems and Computing, by Springer, Editors: Nathanail, E. and I.D. Karakikes.
 3. Polydoropoulou A., and A. Tsirimpa (2016). “Traveler’s Security Perceptions and Port Choices.” In Securing Transportation Systems, Book series on Protecting Critical Infrastructures, by John Wiley & Sons, Inc., Editors: Hakim, A., G. Albert, and Y. Shiftan.

Έρευνα

Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων, Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων, Εκτίμηση Προτύπων Ζήτησης, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνδυασμένες Μεταφορές, Ανάλυση Αγοράς, Ερωτηματολόγια και Τεχνικές Δειγματοληψίας, Μάρκετινγκ Μεταφορικών Υπηρεσιών, Οικονομική των Μεταφορών, Από Απόσταση Εκπαίδευση

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Pagoni, I., Gatto, M., Tsouros, I., Tsirimpa, A., Polydoropoulou, A., Giuseppe, G., Stefanelli, T. (2020). Mobility-as-a-Service: Insights to policy makers and prospective MaaS operators. Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research. https://doi.org/10.1080/19427867.2020.1815141.
 2. Figueiras, P., Gonçalves, D., Costa, R., Guerreiro, G., Georgakis, P., Jardim-Gonçalves, R., Tsirimpa, A., Polydoropoulou, A., Tsouros, I., Pagoni, I. (2020). Corrigendum to “Novel Big Data-supported dynamic toll charging system: Impact assessment on Portugal’s shadow-toll highways” [Comput. Ind. Eng. 135 (2019) 476–491]. Computers & Industrial Engineering, 148, 106699. https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.06.043.
 1. Polydoropoulou, A., Tsouros, I., Pagoni, I., Tsirimpa, A. (2020). Exploring Individual Preferences and Willingness to Pay for Mobility as a Service. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1-13. https://doi.org/10.1177%2F0361198120938054.
 1. Polydoropoulou, A., Pagoni, I., Tsirimpa, A. (2020). Ready for Mobility as a Service? Insights from Stakeholders and End-users. Journal of Travel Behaviour and Society, 21, 295-306. https://doi.org/10.1016/j.tbs.2018.11.003.
 2. Polydoropoulou, A., Pagoni, I., Tsirimpa, A., Roumboutsos, A., Kamargianni, M., Tsouros, I. (2020). Prototype business models for Mobility-as-a-Service. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 131, 149-162. https://doi.org/10.1016/j.tra.2019.09.035.
 3. Tsirimpa, A., A. Polydoropoulou, and I. Tsouros (2019). Route Choice Preferences: Insights from Portuguese Freight Forwarders and Truck Drivers. Transportation Planning and Technology, https://doi.org/10.1080/03081060.2019.1650438.
 4. Fameli, K.M., A. Kotrikla, C. Psanis, G. Biskos, and A. Polydoropoulou (2019). Estimation of the emissions by transport in two port cities of the northeastern Mediterranean, Greece. Environmental Pollution, Elsevier, 113598,  DOI 1016/j.envpol.2019.113598.
 5. Tsouros, I., and A. Polydoropoulou (2019). Who Will Buy Alternative Fueled or Automated Vehicles: A Modular, Behavioural Modeling Approach. Transportation Research Part A, TRA276, S0965-8564(18)31344-2.
 6. Tsirimpa, A., Polydoropoulou, A., Pagoni, I., Tsouros, I. (2019). A reward-based instrument for promoting multimodality. Transportation Research Part F: Psychology and Behaviour, 65, 121-140.
 7. Polydoropoulou, A., Pagoni, I., Tsirimpa, A., Roumboutsos, A., Kamargianni, M., Tsouros, I. (2019). Prototype business models for Mobility-as-a-Service. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 131, 149-162.
 8. Kalloniatis, C., D. Kavroudakis, A. Polydoropoulou, S. Gritzalis (2018). Designing Privacy-Aware Intelligent Transport Systems: A Roadmap for Identifying the Major Privacy Concepts. International Journal of Applied Geospatial Research (IJAGR)10(1).
 9. Polydoropoulou, A., I. Pagoni, A. Tsirimpa (2018). Ready for Mobility as a Service? Insights from Stakeholders and End-users. Journal of Travel Behaviour and Society (in press).
 10. Kourounioti, I., and A. Polydoropoulou (2017). “Identification of Container Dwell Time Determinants Using Aggregate Data.”, Accepted for publication at the International Journal of Transport Economics.
 11. Kourounioti, I., and A. Polydoropoulou (2017). “Application of Aggregate Container Terminal Data for the Development of Time-of-day Models Predicting Truck Arrivals”, European Journal of Infrastructure and Transport Research, 18(1), 76-90.
 12. Hatziioannidou, F., and A. Polydoropoulou (2016). “Passenger Demand and Patterns of Tourists’ Mobility in the Aegean Archipelago with Combined Use of Big Datasets from Mobile Phones and Statistical Data from Ports and Airports. Transportation Research Procedia, 25, 2309-2329.
 13. Kourounioti, I., Polydoropoulou, A. and C., Tsiklidis (2016). “Development of Models Predicting Dwell Time of Import Containers in Port Container Terminals- An Artificial Neural Networks Application”, Transport Research Procedia, 14, 243-252.
 14. Antoniou, C., and A. Polydoropoulou (2015). “The Value of Privacy. Evidence from the Use of Mobile Devices for Traveler Information Systems”. Journal of Intelligent Transportation Systems, 19 (2), 167-180.